Isko Margal
An Anarchist Farewell for Percy Lapid [en]

Percival Mabasa, known popularly as Percy Lapid is among the first media workers to be killed under the Marcos II administration.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 4 pp.

Isko Margal
Anarkistang Pahimakas para kay Percy Lapid [tl]

Isa si Percival Mabasa, mas kilala bilang si Percy Lapid, sa mga pinaslang na mga mamamahayag sa ilalim ng ikalawang rehimeng Marcos.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 4 pp.