Anonymous
Jennifer Laude Communiques [en]

This page collects comminques responding to a 2023 call to action to commemorate the murder of Jennifer Laude. All these communiques are anonymously submitted to various distros and outlets which were then copied here.

Oct 19, 2023 Read the whole text... 5 pp.

Anonymous
Graffiti in Memory of Jennifer Laude in South NJ [en]

Trans and queer anarchists in so-called southern New Jersey stand in solidarity with our siblings in the Philippines. We remember and lift up the memory of our international trans sister, Jennifer “Ganda” Laude, who was hate-crime murdered by U.S. Marine and transphobe Joseph Scott Pemberton on this day October 11, 2014. Pemberton poses a serious risk to communities everywhere as an “international pig” who got away with murder with the help of the U.S. military.

Oct 10, 2022 Read the whole text... 3 pp.

BossBusters
How to Fire Your Boss A Workers’ Guide to Direct Action [en]

“I don’t know of anything that can be applied that will bring as much satisfaction to you, and as much anguish to the boss, as a little sabotage in the right place at the right time.”

— “Big” Bill Haywood, Industrial Workers of the World.

...


Feb 27, 2022 Read the whole text... 18 pp.

BossBusters
Paano Sisantehin si Bossing Isang Gabay ng mga Manggagawa para sa Direct Action [tl]

“Wala akong ibang maisip na pwedeng isagawa na mas makakapagbigay ng ligaya sa iyo, at mas makaka-hassel sa amo niyo, bukod sa kaunting sabotahe sa tamang lugar at sa tamang oras.”

— “Big” Bill Haywood, Industrial Workers of the World.

...


Feb 27, 2022 Read the whole text... 19 pp.

Kontra Corona, Kontra Pulitika [tl]

Tiyak na nabago ang buhay mo sa pagdating ng virus. Bumuti o lalong naging masama ang lagay mo? KUNG SUMAMA ANG BUHAY MO, isa ka sa napakaraming mahihirap na dumaranas ngayon ng stress dulot ng pagkabahala sa impeksyon ng virus. Napa-praning dahil baka walang kainin ang pamilya at hindi makakilos upang makamit ang pangangailangan sa inyong bahay.

...


Mar 30, 2020 Read the whole text... 4 pp.