BossBusters
How to Fire Your Boss A Workers’ Guide to Direct Action [en]

“I don’t know of anything that can be applied that will bring as much satisfaction to you, and as much anguish to the boss, as a little sabotage in the right place at the right time.”

— “Big” Bill Haywood, Industrial Workers of the World.

...


Feb 27, 2022 Read the whole text... 18 pp.

BossBusters
Paano Sisantehin si Bossing Isang Gabay ng mga Manggagawa para sa Direct Action [tl]

“Wala akong ibang maisip na pwedeng isagawa na mas makakapagbigay ng ligaya sa iyo, at mas makaka-hassel sa amo niyo, bukod sa kaunting sabotahe sa tamang lugar at sa tamang oras.”

— “Big” Bill Haywood, Industrial Workers of the World.

...


Feb 27, 2022 Read the whole text... 19 pp.